Pilgrimme langs Hærvejen

Pilgrim på Hærvejen

Foto: Herberger langs Hærvejen

Hærvejen forbinder den tyske Ochsenweg med Skt. Olavsvejen i Norge.

På denne måde er Hærvejen et led i pilgrimsvandringen fra Trondheim til Santiago de Compostela eller Rom. 

Pilgrimsvandring i dag
Hærvejen var i middelalderen en pilgrimsrute mod Santiago de Compostela, Trondheim og Rom. Med reformationen i 1500-tallet var det slut med pilgrimsvandringer i det nordlige Europa. Men pilgrims-vandring har i dag fået en renæssance. Mennesker der i deres søgen efter livets dybde og længslen efter indre opbrud, begiver sig ud på veje og stier. Pilgrimstanken er blevet genfødt i det moderne rastløse menneskes behov for natur, langsomhed, frihed, enkelhed, stilhed og spiritualitet. Derfor er der en stigende interesse for pilgrimsvandringer i Danmark og det øvrige Europa.
 
Pilgrimmen følger vejen og lader sig opholde af de indtryk og hændelser der sker undervejs. Pilgrimmen søger stilhed og enkel levevis i sin spirtuelle søgen. Men pilgrimmen søger også fællesskab og samvær med andre vandrere, såvel troende som søgende pilgrimme. Og ikke mindst sætter pilgrimmen pris på gæstfrihed fra de lokale beboere undervejs. Pilgrimmen planlægger ikke sin færd på forhånd med hotelreservationer og rejseplaner. 
Vejkirker
Hærvejen passerer ca. 26 sogne fra Viborg til den tyske grænse ved Padborg. Flere af sognekirkerne er i dag åbne i dagtimerne som ”vejkirker”, hvor den besøgende har lejlighed til at deltage i en andagt, opleve kirkens kunst, tænde et lys, bede en stille bøn eller møde en lokal beboer, der kan fortælle om kirkens og egnens historie. 
Europæisk kulturvej
Hærvejen er i 2010 udnævnt som europæisk kulturvej i Europarådet. Hærvejen forbinder pilgrimsruterne i Norge og Sverige med de sydeuropæiske pilgrimsruter. Vandring og cykling på Hærvejen er derfor et tilbud til alle der kender pilgrimsvandring fra bl.a. caminoen i Spanien. Men det er også et tilbud til et nyt publikum der søger alternative ferieformer. 
Herberger for pilgrimme, vandrer og cyklister

Pilgrim på Hærvejen
Hærvejen er på én gang handelsvej, studevej og pilgrimsvej - skabt af mennesker og brugt af mennesker, gennem tusindvis af år.

Hærvejen forbinder den tyske Ochsenweg med Skt. Olavsvejen i Norge.

På denne måde er Hærvejen et led i pilgrimsvandringen fra Trondheim til Santiago de Compostela eller Rom. 

Andreas Blinkenberg, formand for Foreningen Herberger langs Hærvejen