Gå til indhold
Skibelund Krat en pause på Hærvejen

Oplevelser | Sydjylland | cykelruten

Foto: Mads Hansen

I Jelling kan du besøge Jelling kirke, de to monumentale gravhøje og Danmarks 'dåbsattest' runestenen, som Harald Blåtand satte over Gorm og Thyra. Hele den dramatiske historie bliver fortalt i Kongernes Jelling.

Vi har her samlet en række lokale oplevelser langs ruten til dig.

Syd ud ad Jelling passerer du Fårup Sø og kører nu nogle kilometer gennem åbent land og forbi Fårup sø og Engelsholm Sø, før turen går videre gennem Frederikshåb Plantage nær de store hedeområder i Randbøl.

I Bække får Hærvejen sin historie fortalt i en udstilling, og ved Bække Kirke og den lidt sydligere Læborg Kirke står to runesten med hver deres historiske udsagn. I Vejen er der muligheder for overnatning og oplevelser - Vejen Kunstmuseum er et af dem. Syd for Vejen løber Kongeaaen, som du krydser af den ikoniske rød-hvide Frihedsbro. Her ligger også et herberg. Vandreturen går videre et stykke langs Kongeaaen, før den dykker sydpå igen mod Rødekro, Aabenraa og Padborg gennem åbent land og plantager. I Padborg kan du opleve Frøslevlejrens Museum og Museum Oldemorstoft.

Oplevelser langs Hærvejens cykelrute Jelling-Padborg

Liste
Kort
Jelling
Foto: Mads Hansen

Byer | Sydjylland

Vi har her samlet en række byer langs Hærvejen, hvor du kan proviantere undervejs.

Kliplev kirke
Foto: Syddansk Turisme

Kirker | Sydjylland | cykelruten

Langs Hærvejen ligger et utal af kirker. De ældste af dem har ligget der i tusinde år, de yngste er netop opført. I kirkerne er der tid til en pause, til stilhed, til nærvær, til eftertænksomhed. Åbningstiderne står på kirkernes egne hjemmesider.

Jelling-monumenterne (UNESCO)
Foto: Frame & Work

Jelling-monumenterne (UNESCO)

I 900-tallet lod Kong Harald Blåtand Danmarks dåbsattest indmejsle på en runesten i Jelling og opførte to gravhøje og en kirke på stedet. Jelling-monumenterne har siden 1994 været UNESCO verdens kultu...

Læs mere
Kongernes Jelling
Foto: Lasse Hyldager

Kongernes Jelling

Runerne fortæller, at det var i vikingetidens Jelling, Danmark fik sit navn. Kong Gorm skrev det på sin runesten, og vi har brugt det siden. Det var her, kong Harald på sin store runesten fortalte, at...

Læs mere
Jelling - vikingeby og verdensarv
Foto: VisitVejle

Jelling - vikingeby og verdensarv

Jelling er en stationsby med ca. 3.600 indbyggere, beliggende ca. 10 kilometer nordvest for Vejle. Den lille hyggelige by, Jelling, besøges hvert år af mere end 150.000 turister. Og det er ikke uden g...

Læs mere
Vingsted Sø
Foto: VisitVejle

Vingsted Sø

Vingsted Sø ligger i udkanten af Vejle Ådal og blev tidligere brugt som våbenoffermose. Ved søen står dunhammere, pilebuske og Danmarks giftigste plante, gifttyde. Det er muligt at fiske i søen, hvor ...

Læs mere
Engelsholm Sø - fiskesø
Foto: VisitVejle

Engelsholm Sø - fiskesø

Ved det smukke Engelsholm slot ligger Engelsholm Sø, som er en meget ren fiskesø. Søen forsynes med kildevand og Vejle Å udspringer faktisk her fra søen. Det er i begrænset omfang muligt at fiske i sø...

Læs mere
Engelsholm Skov og Gødding Skov
Foto: VisitVejle

Engelsholm Skov og Gødding Skov

Engelsholm Skov
Engelsholm Skov hørte oprindeligt til Engelsholm Slot, og var sammen med Engelsholm Sø en del af godsets herligheder. I 1942 blev skov og sø opkøbt af staten. En stor del af skoven har ...

Læs mere
Randbøldalmuseet
Foto: VisitVejle

Randbøldalmuseet

På Randbøldalmuseet kan både børn og voksne blive klogere på gamle dages produktion af papir og klæder og afprøve vandets kræfter. Tag madkurven med og nyd naturen, historien og håndværket i Randbøl.

Læs mere
Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage
Foto: VisitVejle

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage ligger ca. 10 km sydøst for Billund og byder på et væld af naturoplevelser. Oplev Randbøl Hede, som er en af Danmarks største tilbageblevne indlandsheder, med en ...
Læs mere
Store Rygbjergstenen
Foto: VisitVejle

Store Rygbjergstenen

Oplev Store Rygbjergstenen, en runesten fra 900-tallet, som står på en lille gravhøj ved Frederikshåb tæt på Egtved. Runestenen kaldes Danmarks første kærlighedsdigt.

Læs mere
Hamborggårdstenen, Bække
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Hamborggårdstenen, Bække

Hamborggårdstenen er en ret stor sten liggende tæt ved alfarvej - nord for Bække ligger Hamborggårdstenen lige ved Hærvejsruten.

Læs mere
Hærvejsudstillingen i Bække
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Hærvejsudstillingen i Bække

Den tidligere rutebilstation i Bække rummer en mindre udstilling om Hærvejen. Det er også her du kan hente lokal viden og få en snak. 

Læs mere
Runestenen ved Bække Kirke
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Runestenen ved Bække Kirke

Runestenen ved Bække Kirke står på en lille høj. Stenen kom for dagens lys i 1807, da en ny port skulle anbringes i kirkegårdsdiget, hvor stenen stod skjult.

Læs mere
Klebæk Høje, Bække Monumentet
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Klebæk Høje, Bække Monumentet

Klebæk Høje, også kaldet Bækkemonumentet, ligger i den nordlige udkant af Bække i Sydjylland. Det er et fortidsmindekompleks med tre historiske perioder samme sted. 

Læs mere
Fredet Hærvej, Bække
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Fredet Hærvej, Bække

Lidt nord for Bække, ved parkeringspladsen vest for Ribe-Vejle Landevej, ligger et meget autentisk stykke af oldtidens store vej: Hærvejen. Her kan du stadig se, hvordan vejforløbet var.

Læs mere
Hærvejens Tidstavle, Bække

Hærvejens Tidstavle, Bække

"Hærvejens tidstavle" er titlen på det 3,4 m høje keramikrelief, der er ophængt på den vestlige gavl af konfirmandhuset ved Bække Kirke. 

Læs mere
Runesten ved Læborg Kirke
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Runesten ved Læborg Kirke

Runestenen ved Læborg Kirke er fra vikingetiden. Den blev fundet i 1600-tallet, og opstillet på kirkegården foran våbenhuset.

Læs mere
Vildtbanestenen ved Læborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Vildtbanestenen ved Læborg

Når du kommer vandrende eller cyklende langs Hærvejsruten mellem Bække/Asbo og Læborg, så kan du mod øst bag nyplantede juletræer og et tre-rækket læhegn skimte en gammel gravhøj med en stor stenpæl p...

Læs mere
Vejen Kunstmuseum
Foto: Pernille Klemp

Vejen Kunstmuseum

Vejen Kunstmuseum er et specialmuseum for dansk symbolisme også kaldet skønvirke fra tiden omkring 1900. Samlingerne er bygget op omkring Vejens bys-barn, Niels Hansen Jacobsen og hans samtid. 

Læs mere
Skibelund Krat
Foto: Visitvejen

Skibelund Krat

Skibelund Krat er i dag en monumentpark. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland anlagt som national møde- og festplads, som i dag er omgivet af mindesmærker for danske personligheder bl.a. Lu...

Læs mere
Frihedsbroen over Kongeåen
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Frihedsbroen over Kongeåen

Frihedsbroen er en cementbro fra 1924, som fører over Kongeåen på strækningen fra Københoved til Askov.

Læs mere
Kongeåens natur
Foto: Michael Deacon

Kongeåens natur

Kongeåen er en forholdsvis kort å på knap 60 km, der udspringer øst for Vejen og løber mod vest til Vadehavet.

Læs mere
Dresvold, voldsted ved Skodborg
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Dresvold, voldsted ved Skodborg

Dresvold ved Skodborg er et af de mange anonyme voldsteder i Sønderjylland.

Læs mere
Skodborghus, mindested
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Skodborghus, mindested

På en lav banke midt i Kongeådalen lå borgen Skodborghus, som var en af de kongelige grænseborge mellem kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig.

Læs mere
Knagemøllen
Foto: Vejen Kommune

Knagemøllen

Knagmølle, eller 'Æ Knagmølle',  som ligger ca. 3 km syd for Vejen, er et af Kongeåens pittoreske bygningsværker.

Læs mere
Domænegården Lundsgård
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Domænegården Lundsgård

Lundsgård var en af de 36 sønderjyske domænegårde i den såkaldte "udlændingetid"  - perioden 1864 til 1920, hvor det nuværende danske område syd for Kongeåen hørte til Preussen. I 1873 blev der beordr...

Læs mere
Pilgrimshytte i Skodborg Præsteskov
Foto: Visit Vejen Turistinformation

Pilgrimshytte i Skodborg Præsteskov

Pilgrimshytten i Skodborg Præsteskov er en læhytte med borde og bænke. Du er velkommen til at holde hvil på din vandring og evt. spise medbragt mad.

Læs mere

Bommerlund Plantage - Naturlejrplads

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse. Pladsen, der ligger på Hærvejen og må benyttes af heste og hestevogne. Pladsen ligger lige øst for Gejlå Bro. Shelteret er ikke bygget til overnatnin...

Læs mere
Told- og Grænsemuseet
Foto: Aabenraa Tourist

Told- og Grænsemuseet

Oldemorstoft ligger i krydset mellem den gamle Hærvej og Gendarmstien i Padborg.

Læs mere
Bov Svømmehal
Foto: Aabenraa Tourist

Bov Svømmehal

Bov Svømmehal består af et 25 meter bassin med udspring fra 1 og 3 meter vippe samt et øvebassin på 12,5 x 6 meter.

Der er gratis legeredskaber og svømmebælter til børnene.
I omklædningerne kan vi ti...

Læs mere
Hjemmeværnsmuseet
Foto: Aabenraa Tourist

Hjemmeværnsmuseet

Den Selvejende Institution Hjemmeværnsmuseet et oprettet i 1988 i den historiske Frøslevlejr og er et landsdækkende kulturhistorisk museum, der rummer Hjemmeværnets Historiske Udstilling ?Hjemmeværnet...
Læs mere
Frøslev Plantage
Foto: Aabenraa Tourist

Frøslev Plantage

Frøslev Plantage er et større plantageområde (1200 ha) i det tidligere Bov Kommune.
Tilplantningen fandt sted i årene fra ca. 1883 til 1900 på dele af Frøslev Sand, som dengang var et øde og vildt hede...

Læs mere
Frøslevlejrens Museum
Foto: Aabenraa Tourist

Frøslevlejrens Museum

Fornem historien hvor den fandt sted.

Læs mere

Følg os: