Hærvej
Immervad Bro

Hærvejen - et uforløst ikon

Udvikling Hærvejen ønsker sammen med 14 kommuner at gøre Hærvejen til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for vandring og cykling.

Hærvejen løber med mere end 500 kilometer gennem Jyllands smukkeste landskaber, og med nogle af vores vigtigste kulturminder tværs gennem Danmarks historie.

Den danske natur er noget særligt, og der findes der mange stier og rutekoncepter, som tilbyder stærke natur- og kulturoplevelser i det fri. Mange har fået øjnene op for, hvad det giver af fysisk og mental velvære at komme ud i naturen.

I den sammenhæng er Hærvejen, med sit forløb gennem unikke historiske kultur- og naturlandskaber, et uforløst ikon.

Skibelund Krat
Ulvedal

Der er potentiale til at tiltrække langt flere brugere end i dag. Fra lokale naturbrugere til udenlandske naturturister. Fra langdistancevandrere og -cyklister til dem der går efter en mere stille oplevelse i naturen.  

Med andre ord har Hærvejen som vandre- og cykelrute et stort potentiale som foreningen Udvikling Hærvejen med støtte fra Nordea-fonden i 2019-20 har afdækket og italesat.

BARK Rådgivning har været tilknyttet projektet, og lavet en foranalyse, hvor Hærvejens potentialer og udfordringer afdækkes.

Hærvejen er som en rygrad, der løber hele vejen ned gennem Jylland. Tværs gennem danmarkshistorien, og gennem nogle af landets smukkeste landskaber

-fra foranalysen

Hærvejen ved Vrads Sande

Foranalysen er resultatet af en inddragende udviklingsproces med de deltagende kommuner. Der er udviklet principper og indsatsområder, som udstikker en strategisk retning, og konkrete anbefalinger til det videre arbejde.

Foranalysen danner således afsæt for, at kommunerne kan forpligte sig på at videreudvikle og konkretisere foranalysens anbefalinger i en fælles strategi.

Hærvejen - foranalysen

Projektansvarlig: Udvikling Hærvejens bestyrelse

Projektleder: Niels Bjørn Povlsgaard

Rådgiver: BARK Rådgivning

Projektperiode: 2019 - 2020

For yderligere info: Hærvejskoordinator Mette Wessel Fyhn, info@haervej.dk

Støttet af Nordea-fonden

Foreningen Udvikling Hærvejen er en sammenslutning af kommuner langs Hærvejen samt interesseorganisationerne Herberger langs Hærvejen og Dansk Vandrelaug.