Hærvej
Immervad Bro

Hærvejen - en vandre- og cykelrute i udvikling

Udvikling Hærvejen ønsker sammen med 15 kommuner at gøre Hærvejen til en international attraktion og Danmarks foretrukne mål for vandring og cykling.

Hærvejen løber med mere end 500 kilometer gennem Jyllands smukkeste landskaber, og med nogle af vores vigtigste kulturminder tværs gennem Danmarks historie.

Den danske natur er noget særligt, og der findes der mange stier og rutekoncepter, som tilbyder stærke natur- og kulturoplevelser i det fri. Mange har fået øjnene op for, hvad det giver af fysisk og mental velvære at komme ud i naturen.

Skibelund Krat

I den sammenhæng er Hærvejen, med sit forløb gennem unikke historiske kultur- og naturlandskaber noget helt særligt. Derfor er  de 15 hærvejs-kommuner nu gået sammen om at udvikle Hærvejens vandrer- og cykelruter.

Startskuddet blev taget 13. april 2021, hvor borgmestrene for de 15 medlemskommuner trådte sammen for at stifte et nyt samarbejde om udviklingen af Hærvejen i samarbejde med Nordea-fonden. Forude ligger etableringen af et nyt sekretariat, der i samarbejde med kommunerne skal varetage den kommende udvikling af vandre- og cykelrutens kvalitet samt udvikling af services og kommunikation.

Stenholdt Skov

Der er potentiale til at tiltrække langt flere brugere end i dag. Fra lokale naturbrugere til udenlandske naturturister. Fra langdistancevandrere og -cyklister til dem der går efter en mere stille oplevelse i naturen.  

Med andre ord har Hærvejen som vandre- og cykelrute et stort potentiale som foreningen Udvikling Hærvejen med støtte fra Nordea-fonden i 2019-20 har afdækket og italesat.

I den forbindelse er der i samarbejde med BARK-rådgivning blevet udviklet en foranalyse, som den fremtidige udvikling kommer til at tage afsæt i.

Hærvejen er som en rygrad, der løber hele vejen ned gennem Jylland. Tværs gennem danmarkshistorien, og gennem nogle af landets smukkeste landskaber

-fra foranalysen

Hærvejen ved Vrads Sande

Foranalysen er resultatet af en inddragende udviklingsproces med de deltagende kommuner. Der er udviklet principper og indsatsområder, som udstikker en strategisk retning, og konkrete anbefalinger til det videre arbejde.