Cykelrute | Rebild

Volsted

Et af de bedst bevarede eksempler på en dansk fortelandsby, hvor gårdene er bygget rundt om et åbent område anvendt til græssende dyr. Det område var kendt som et Forte og var beskyttet af Danske Lov der angav at ingen kunne bygge i Fortet da Fortet var ejet af alle.

Egholm Slotsruin

Slottet tilhørte slægten Holsten i 1400 tallet. Det blev senere konfiskeret af Dronning Margrethe I som rev det ned og skænkede ejendommen til Vor Frue klostret i Aalborg

Gl. Skørping

Kirken i Gl. Skørping har været et sted for pilgrimme siden middelalderen på grund af den hellige kilde med det helbredende vand. Ved oprensning af kilden, blev der fundet mønter dateret til 1400. Kilden har tidligere lagt plads til et årligt kildemarked som dog ophørte i 1891.

Kirken rummer smukke kalkmalerier og på kirkegården ses Helligkorskilden.

I Gl. Skørping findes Galleri Tine Lilholt – beliggende i den gamle skole midt i byen.

Her afholdes også den årlige traditionsrige fest for fejring af midsommer, nemlig Majbøg hvor egnens unge drager til skoven for at indsamle nyudsprunge bøgegrene til at pynte majbøgen med. Hele natten og indtil solopgang,  holdes der vagt over den for at undgå at andre landsbyer i området stjæler den.

Rebild Kirkevej

Tidligere benyttede beboere i Rebild by denne vej når man drog til kirke i Gl. Skørping.

Undervejs på vejen ligger kulsvieren og er man heldig at komme her på det rigtige tidspunkt, kan man opleve at kulsvieren brænder træ til trækul. Trækul der siges at have en god holdbarhed når familien samles omkring grillen.

Kunsten at brænde trækul – kan opleves ved et besøg på Spillemands-jagt- og skovbrugsmuseet i Rebild.

Bjergskov området

Her findes f.eks. et sted hvor man kan overnatte i det fri.

 I en indhegning findes den fredede orkide Fruenskoen. Denne orkide blomstrer hvert år omkring Grundlovsdag.

Lille Blåkilde som er en af de største og mest vandgivende kilder i skoven. Det er en blanding af sump- og strømkilde og afvander et område på 10-12 km2. Vandet fra kilden løber ned i Lindenborg å.

Området er fredet - opgravning og indsamling af planter og dyr er ikke tilladt og samtidig er det desuden strengt forbudt at vade i kilden.

Det vides ikke om kilen har haft religiøs betydning i oldtiden. Få hundrede meter syd for kilden findes rester af en oldtidsvej, så det er sikkert, at der har været menneskelig aktivitet i nærheden af kilden.  I hele området findes andre tydelig tegn på at mennesker har været her på egnen langt tilbage i tiden – ca. 6000 år – eks. stenstuer, gl. brønde, stenrækker, oldtidsminder osv.

Gravlev sø

Ligger i Lindenborg Ådal og siden 1990’erne har der været gennemført en genopretning af den oprindelige sø. Søen er tilholdssted for mange forskellige fuglearter og Lindenborg å er kendt som et godt fiskevand, specielt med åens mange snoninger. I sommerhalvåret er der også rig mulighed for at sejle i kano på åen – helt ud til Limfjorden.

På vestsiden af åen findes bassinkilderne Gravlev Kilde og Egebæk kilde der begge er naturgenoprettet med slyngede kildebække og i Gravlev kilde ses ofte store ørreder.

Gravlev Kirke ligger lige op til Gravlev kilde.

Lidt sydligere ligger Thingbæk Kalkminer /RebildCentret kalk, kilder og kunst

Et underjordisk museum med Anders Bundgårds skulpturer i de gamle kalkminer.  I de mørke og kølige minegange, kan man i revner og sprækker se flagermusene gemme sig – der er masser af dem og de bliver talt hver vinter – i kalkgruben er der mellem 500-900 stk.

Offentlig adgang til toiletter

Ravnkilde

For mange står Ravnkilden som den smukkeste af Rold Skovs kilder – uden tvivl også den mest besøgte. Kilden udspringer som sumpkilde for foden af bakkerne og de forkrøblede bøgetræer. Den løber ned i Lindenborg å. Denne kilde udmærker sig desuden ved at man kan komme så tæt på at man kan smage på vandet og tage vandforsyninger med til resten af turen igennem skoven.

Alle kilderne i Rold Skov er fredet hvilket bl.a. betyder at man ikke må vade i vandet, indsamle planter og dyr osv.

Lars Kjærs hus

I umiddelbar nærhed ligger krybskytten Lars Kjærs hus. Selv om han var krybskytte var han accepteret af både bønderne i Rebild og af skovejerne. Hans kone var spåkone og i dag fungerer det lille hus som et egnsmuseum der viser hvordan en familie levede og fungerede for godt og vel 100 år siden.

Hvis din hest mangler et sted for natten, så kan Høhotellet ses fra Lars Kjærs hus. Høhotellet er alene et overnatningssted for heste og ryttere må finde andre steder at spise og overnatte.

F.eks. på Rold StorKro som ligger meget tæt på.

Rebild Bakker

Et stort hede og skovområde der er tilgængeligt året rundt – både til fods, cykel og med hest. En del af området er nationalpark. Tusinder af mennesker mødes her hvert år den 4 juli for at fejre USA’s uafhængighedsdag. Naturstyrelsen har udgivet detaljerede kort over området.

Her findes også Troldeskoven med de 300 år gamle forkøblede bøgetræer, udsigtstårnet Høje Odde hvor der er en unik udsigt over hele området, Urskoven hvor der både findes bålplads og hvor man gratis kan overnatte i det fri. Kovadsbækken hvor man på det rigtige tidspunkt af året kan se ørrederne gyde.

Cimbrerne

I Rebild Bakker er der rejst en sten til ære for Cimbrerne. Stenen forestiller den karakteristiske Cimbrertyr, og den er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard. I indskriften står der: ”Cimbrerne drog ud fra disse egne i året 120 før Kristus”

Cimbrerstenen blev rejst i år 1933.

Blokhusmuseet

Museet er ejet af Rebildselskabet og skildrer udvandringen fra Danmark til USA. I forbindelse med museet, ses Kolteen totempælen, memory lane osv.

Spillemands- jagt- og skovbrugsmuseet

Lokalhistorisk museum med kulturhistoriske samlinger samt specialsamlinger for skovbrug og folkemusik.

Når museet er åbent er der her mulighed for benytte toiletter samt få forplejning i museumscaféen.

Top Karens Hus

Huset er opkaldt efter Top Karen ”Marie Andersen” som var en gammel kone der drev dette lille åndehul. Top Karen drev stedet fra 1900 og frem til hun døde i 1929 – 86 år gammel. I de gamle lavtloftede stuer fortælles i dag historien om rebildfesten, udvandringen til USA og opleveler i Rebild Bakker gennem tiderne.

Rold Skov

Danmarks største skov der dækker et areal på ca. 80 km2.

Skoven rummer en lang række muligheder for aktiviteter året rundt – her skal blot omtales enkelte:

Vandring, løbe, orienteringsløb, geocaching, cykle, mountainbike, ride, bålpladser, adventure, sport, minigolf, naturfitnes, primitive overnatningspladser osv.

RebildPorten

Portalen fungerer som en entre til området og giver de besøgende et overblik over den mangfoldighed af oplevelser, de kan finde i bakkerne, skoven og ved de øvrige attraktioner og aktiviteter der findes i Rebild. Der har længe været et ønske, at kunne formidle ideer og inspiration til turene i det unikke naturområde, så ingen står med fornemmelsen af at mangle noget ved ankomsten. Hvor skal jeg begynde og hvor skal jeg slutte?

Rebild

Flere muligheder for forplejning og forskellige overnatningsformer – eks. hotel, vandrerhjem, camping og b&b, restautanter, café  mm.

Her fejres den Amerikanske Uafhængighedsdag hvert år den 4. juli, Opera i Rebild, Folkemusiktræf, 3000 levende lys i Thinbæk Kalkminer, 12 og 24 timers mountainbike løb og meget andet

Røverknolden

En af skovens meget benyttede naturlegepladser hvor skovgæsterne kan få alle sanser i brug. Her kan man opleve mange sjove ting – gå på opdagelse i ”Den store verden” en sansesti hvor du sammen med den lillebitte Tommelise kan opleve skovens ”store” dyr og svampe eller spille på de mange instrumenter i Det Musikalske Uderum

Den Jyske Skovhave

En aboret med ca. 125 forskellig træsorter fra det meste af Europa. Hvert træ er markeret med informationer om arten.

Skovhaven er samtidig hundeskov, hvilket betyder at hunde må løbe uden snor, hvis ejeren vel at mærke kan styre hunden og kan kalde den til sig.

Skovhaven er også tilgængelig med kørestol.

Store Økssø

Rekreativt område med en afmærket vandresti rundt om hele søen. Søvandet er klart og rødbrunt i farven, hvilket skyldes vandets høje indhold af humus. Der kan bades i søen året rundt og om vinteren bliver der jævnligt hugget hul i isen og der opsættes en svedehytte med mulighed for optænding.

Der er frit fiskeri i søen.

Mosskov Pavillonen

Ved St. Økssø ligger traktørstedet Mosskov Pavillonen hvor der er mulighed for forplejning.

Ved siden af pavillonen, ligger bivuakker til fri benyttelse og med adgang til toiletter i pavillonen.

Jordfaldshuller

Ruten går forbi Lille Økssø Mose med udsigtstårn hvor der er god mulighed for at se skovens dyr hvis man passerer forbi tidlig morgen eller i skumringen.

Røverstuen og Hestegravene er begge sagnomspundne jordfaldshuller hvor der knytter sig flg. vandrehistorier til:

Om Røverstuen siges det at det bla.  at det var her Røverne fra Rold holdt til da de huserede i Rold Skov. Røverne havde spændt en snor med sølvklokker over vejen og når man skulle gennem skoven begyndte klokkerne at ring og røverne – der lå i jordfaldshullet – var klar til at springe op og røve

Om Hestegravene siges det at jorden lige pludseligt forsvandt under et spand heste og aldrig siden er set

Hvass Sø

En lille sø, kunstigt anlagt ved opførsel af en lille dæmning i 1959. Søen er opkaldt efter forhenværende skovrider Jens Hvass

Sortemosehus

Endnu en af skovens mange naturlegepladser hvor der er adgang til naturlegeredskaber, bålplads og toiletter. Området er også indrettet som hundeskov.

Cirkusmuseet

Nordeuropas eneste cirkusmuseum, bygget ved den oprindelige Cirkus Miehes ridehal. Cirkusmuseet giver et indblik i cirkus som arbejdsplads gennem 200 år.  Ved siden af Cirkusmuseet findes museet over den kendte danske sanger Jodle Birge.

Mulighed for forplejning og overnatning

Nørlund Gæstebud

Smukt beliggende i udkanten af Rold Skov har forpagterboligen, teltet i slotshaven og det historiske Nørlund Slot dannet rammen om store selskaber og unikke madoplevelser, der har begejstret både gæster og madanmeldere.

Nørlund slot rummer også mange gode vandrehistorier.

Del denne side