Hærulfstenen en en del af Hærvejens historie

Cykel, Vojens - Rødekro, "Mellem borg, bro og runesten"

Foto: Hærvejen (MH)

Etapen fra Vojens til Rødekro byder på flere seværdige kulturskatte. Du kommer blandt andet ned til den første af Hærvejens karakteristiske broer, Immervad bro. Du vil også på din vej se Hærulfstenen, og lidt syd for Hovslund Stationsby finder du den gamle mølle fra 1867, Damgård Mølle.
 

Gravhøje omkring Vedstedsøerne
Nogle få kilometer syd for Skrydstruppigens høj ad landevejen mellem Vojens og Over Jerstal, er der vest for Vejen en mindre gruppe gravhøje hvortil der er offentlig adgang. Gravene stammer fra den mellemste del af bondestenalderen, ca. 3000 f.kr. Ved Vedstedsøerne finder du også mange velbevarede gravhøje, bl.a. nordøst for Vedsted Kirke.

I Vedsted kan der indkøbes friske forsyninger til turen, eller man kan gå en tur på stien rundt om Vedsted Sø, i sydøstenden er der friluftsbad og opholdsareal.

Langdysserne ved Holmshus
Ikke langt syd for Vedsted kommer du ned til Holmshus. Her ligger et af Jyllands mest imponerende gravanlæg fra stenalderen, Langdysserne. Det består blandt andet af to parallelle langdysser, der er over 100 m lange. Der er adgang til en stor jættestue (husk lygte), og over stordyssens kammer ligger en 7 tons tung dæksten. Bygningen af dysserne har repræsenteret en overvældende arbejdsindsats dengang - 3200 f.kr. 

Hærvejsruten fører dig forbi de fredede højmosearealer i Abkær Mose og Stengelmose. Ved landevejen mellem moserne er der ca. 1/2 km vest for ruten et fugletårn, hvorfra man kan se ud over Abkær Mose.

Immervad Bro
Herefter cykler du ned mod Immervad Å som løber mod vest, hvor den løber ud i Gels Å, der senere bliver til Ribe Å. Her vil du også se den karakteristiske Immervad bro, som siden 1776 har givet den rejsende mulighed for at komme over åen. Den er bygget af kløvet kampesten - "Skovbystenen", tidligere har der formentlig været en træbro, men navnet Immervad antyder, at stedet har været benyttet som vadested før broerne kom til. 
Vadesteder og broer har altid været samlingssteder for de rejsende, og derfor lå der også her en kro. Immervad Kro var kendt for sine gule ærter og flæsk. I dag er kroen dog lukket, men der er en rasteplads.

Hærulfstenen
Lige før du rammer Hovslund Stationsby står der en bemærkelsesværdig runesten i vejkanten. Indskriften er ikke lang - kun navnet "Hærulf" - eller "Hairulfr" som runeristeren har skrevet i 900-tallet. Stenen blev flyttet til Berlin som tysk krigsbytte i 1864, og kom først tilbage i 1952, og den står nu på sin oprindelige plads. Samme sted kan man øst for vejen se en bronzealderhøj - Strangelshøj. Syd for højen står en 2 m høj bautasten. Et sagn fortæller, at stenen vender sig, når den lugter brød. Der er adgang til højen og stenen fra rastepladsen ved vejen. 

Damgaard Mølle
Når du kommer til Hovlund Stationsby er der mulighed for at handle. 
Syd for Hovslund Stationsby ligger Damgaard Mølle, ca. 1 km vest for Hærvejsruten. Møllen er fra 1867, og den er smukt restaureret. Den blev blandt andet benyttet til boghvedemølleri, og anlægget der stadig er intakt, er det bedst bevarede i Danmark. Der er adgang til møllen fra hovedvejen under jernbanen eller over Hovslund Stationsby (åben 1. april - 1. november, 10-17). 

Vendersvold
Et par kilometer syd for Øster Løgum ligger et befæstningsanlæg fra slutningen af 200-tallet, Vendersvold. Anlægget har været ca. 3 km langt, heraf kan 500 m ses i dag. Det består af en vold og en grav nordfor, som i dag er en hulvej. Fra Hærvejsruten er der adgang fra rastepladsen på Andholmvej. Ca. 1700 år efter voldens anlæggelse blev der lavet et andet forsvarsanlæg på stedet. Ved den vestlige del af det ligger der et velbevaret kanonbatteri - "Andholmbatteriet" - fra Sikringsstilling Nord. 

Rødekro
Hærvejen går lige forbi den gamle kro i Rødekro, og videre gennem Rødekros hovedgade. Oftest tager kroen navn efter byen, men i dette tilfælde er det omvendt, da kroen fra 1642 har givet byen navn. I Rødekro er der igen mulighed for at handle. 
Lige syd for Rødekro ved Rise Kirke står en vejvisersten fra Chr. den 7.s tid i vejkanten: "Weg nach Flensburg und Sleswich". Den romanske kirke med murankre i tårnet har et velbevaret inventar fra middelalderen.

TIL NÆSTE RUTE: RØDEKRO - KLIPLEV