Bindeballe Købmandsgård

Cykel, Givskud - Jelling - Bindeballe, "I vikingekongens spor"

Foto: Hærvejen

På strækningen ved Givskud går Hærvejen gennem åbent landbrugsland med småskove. Syd for Harresø går cykelruten mod Jelling og derefter mod Randbøldal og Bindeballe.

Givskud
Nogle af Hærvejssporene syd for Givskud er ikke tilgængelige for hverken vandrere eller cyklister. De ligger nemlig inde i Givskud Zoo, hvortil der - forståeligt nok - kun er adgang, hvis man er i bil eller bus. 

Harresø Kro
Harresø Kro, der er fra 1609, er en af de ældste bevarede kroer langs Hærvejen. Tidligere blev den hyppigt besøgt af studedrivere på deres vej mod syd - den gamle rejsestald kan stadig ses. Også andre befolkningsgrupper var gæster - stadig kan man for eksempel se Grundtvigs stambord.

Kongernes Jelling
I vikingetiden var Jelling en af landets vigtigste byer og hjemsted for kongerne - når de var i Jylland. 

Jelling Kirke ligger mellem de 2 største oldtidshøje i Danmark. I begyndelsen af 900-tallet blev der på dette sted bygget en 170 m lang skibssætning med udgangspunkt i en bronzealderhøj. Ovenpå den gamle høj anlagdes den nordlige høj, antagelig af Kong Harald Blåtand. I højen er der fundet et gravkammer fra 958/59, der antagelig rummede Haralds far, Kong Gorm. Sydhøjen, der ikke indeholdt nogen grav, blev anlagt noget senere. 

Midt mellem de to høje står de to runesten, der er blevet kaldt "Danmarks Dåbsattest". Den store sten blev rejst af Harald Blåtand, og runerne siger at Harald "gjorde danerne kristne". Den lille sten blev genfundet i 1600-tallet og rejst ved siden af. Indskriften lyder "Gorm konge gjorde dette dødeminde efter sin kone Thyra, Danmarks pryd". Det er det ældste vidnesbyrd om Danmarks navn. 

Lige nord for stenene anlagde Harald en trækirke, der fik to afløsere inden den nuværende stenkirke blev bygget i 1100-tallet. I kirken er der kopier af kalkmalerier fra 1100-tallet. 

Nørup Kirke
Fra Hærvejscykelruten kan man tage et par kilometer mod syd for at se Nørup Kirke, der har et meget flot barokinteriør. Nørup ligger ned til Engelsholm Sø med udsigt over til Engelsholm Slot, der ligesom Nørup Kirke har løgkuppelspir. Engelsholm Slot benyttes i dag til Højskole, og der er adgang til parken. 
Firhøje

Et lille stykke nord for Randbøl Kirke passerer Hærvejscykelruten Firhøje, der er 4 bronzealderhøje beliggende på en lynghede. Fra de blåbærbevoksede højes top er der fin udsigt til adskillige andre høje.

Kong Rans høj
Ved Randbøl Kirke ligger Kong Rans høj på kirkegården. Efter sagnet faldt Kong Ran i kamp i Kongeådalen ved Gødding Skov. Rygbjergstenen eller Randbølstenen står på sin oprindelige plads nær Randbøl Hede. 

Bindeballe
På Bindeballe Station, der ligger et par kilometer vest for ruten, er der en lille udstilling om banen. Her er der også køkken, bad og toilet til brug for vandrere og cyklister, og der er en lille teltplads. Nøglen kan hentes i købmandsgården. 
Bindeballe Købmandsgård er et levende museum, hvor du kan se hvordan der så ud hos en købmand før i tiden, samtidig med at du kan købe friske forsyninger til turen.

TIL NÆSTE RUTE: BINDEBALLE - VEJEN