Endagstur Vejle Ådal

Vejle Ådal

Vejle Ådal er et fantastisk smukt og varieret område, der strækker sig fra bunden af Vejle Fjord til Spjarup ved Egtved. Vejle Ådal kan med rette betegnes som en lidt overset perle. Alle kender Vejle, men de færreste kender de mange oplevelser og indtryk i Vejle Ådal.

Vejle Ådals dannelse

Vejle Ådals nuværende form er resultatet af isens bevægelser under de seneste istider. Nogle steder er Vejle Ådal jævn og flad, andre steder meget bakket. Et markant træk er de dybe slugter i kanten af ådalen, slugter, som vandløb har skabt gennem tiden. 
Vejle Ådal -seværdigheder

Vejle Ådal dækker et stort område.

Her er små landsbyer, historiske steder, mulighed for fiskeri og sejlads. Her er betagende åbne vidder og dybe og stejle dale. 

Vejle Ådal byder således de besøgende på en bred vifte af forskellige oplevelser, eksempelvis:

• Engelsholm Sø, hvor Vejle Å har sit udspring
• Bindeballe Station
• Den gamle kornmølle Nybjerg Mølle. 
• Den smukke Randbøldal med det interessante museum
• Egtvedpigens grav 
• Vingsted Sø
• Vingsted Historiske Værksted og Mølle med rekonstruerede jernaldergårde
• Bindeballe Købmandsgård, som er såvel butik som levende museum 
• Tørskind Grusgrav med landskabskulpturer af Robert Jacobsen og Jean Clareboudt
• Bindeballestien – et gammelt jernbanelegeme, der løber fra udkanten af Vejle og slutter ved Bindeballe Købmandsgård

Vejle Ådal og Danmarkshistorien

Vejle Ådal rummer en vifte af mindre kulturhistoriske attraktioner. En tur gennem Vejle Ådal er en rejse gennem Danmarkshistorien - og gennem en yderst varieret og smuk natur. En natur som i høj grad er præget af is og vands hærgen for mange tusinde år siden. Vejle Ådal har gennem tiden været genstand for en lang række historiske sceneskift. Her har boet jernalderkrigere, og her slog Harald Blåtand i 980 en bro over ådalen i Ravning Enge. Ådalens grønne græs har gennem tiden været udnyttet til landsbrugsformål, og vandet har leveret energi til kornmølleri og industri. Derfor er området fuldt af historier om de mennesker, som har arbejdet og levet her. 

I Vejle Ådal slynger vejene sig smukt og indbydende gennem landskabet, og det samme gør Vejle Å, som med sine mange store sving i dag er godt fiskevand. På begge sider af ådalen ligger landsbyerne side om side oppe på det tørre plateau.

Del denne side

Bindeballe Købmandsgård

Bindeballe Købmandsgård

Tørskind Grusgrav

Tørskind Grusgrav