Endagstur Tørning Mølle / Christiansdal

Tørning Mølle / Christiansdal

Tørning Mølle er sammen med Christiansdal udpeget som et af ”fyrtårnene” i Haderslev Kommunens kulturarvsstrategi. Dette skyldes ikke mindst landskabet og den kulturhistorie, der er knyttet til Tørning Mølle. Tørning Mølle ligger smukt i ådalen ved skovklædte søbrinker og fortæller sammen med Christiansdal historien om vandet og terrænets udnyttelse til industriel produktion.

Tørning Mølle

Tørning Mølle udgør centrum i krydsfeltet mellem det øst-vestgående landskabsbånd og det nord-sydgående Hærvejsstrøg. Hærvejen løber således direkte igennem Tørning Mølles bygningsanlæg. Derudover er Tørning Mølle en del af pilgrimsruten, der følger Hærvejen fra Vejen til Rendsburg. 

På voldstedet ved Tørning Mølle lå i middelalderen en af de største og vigtigste borge i Sønderjylland, Tørninghus. I 1300 og 1400-tallet spillede borgen en stor rolle i kampene mellem danske konger og holstenske grever. Tørning Mølle har haft tæt tilknytning til borgen og er sandsynligvis lige så gammel. De første sikre oplysninger om udnyttelsen af vandkraften stammer dog først fra 1494, da Kong Hans erhverver Tørning. Møllen er brændt flere gange - sidst i 1907, hvorefter den er genopbygget og nu står som et godt eksempel på industrimøllebyggeriet i begyndelsen af forrige århundrede. 

Tørning Mølle har cirka 15.000 besøgende om året. Møllen ejes af Skov- og Naturstyrelsen, som vederlagsfrit har overdraget brugsretten til DSI Tørning Mølle (den selv-ejende institution Tørning Mølle) i perioden 1983 – 2013. På Tørning Gård, beliggende umiddelbart syd for Tørning Mølle, er der indrettet Hærvejsherberg. 

Industriens vugge

Christiansdal har engang været et betydningsfuldt industriområde. Man siger, at ”industriens vugge stod her”. I 1772 blev der oprettet en blikfabrik, som udnyttede vandkraften. Transporten af malm og færdige blikplader foregik på Tørning og Haderslev Dam. Siden da har flere industrier afløst hinanden, blandt andet lærredsvæveri, blegeanstalt, oliemølle, glasstøberi og spejlglasfabrik - og til sidst en papirfabrik med 300 ansatte. Den lidt afsides beliggenhed og transportforholdene betød, at industrierne aldrig blev virkelig rentable. I 1907 brændte det hele, og i 1911 blev der bygget et vandkraftværk. Det lille vandkraftværk producerer stadig el og er indrettet som museum, hvor man kan studere områdets historie. 
Ved Christiansdal og Bergs Skovplads er der primitive lejrpladser med bålpladser samt med adgang til vand og toilet. 

Tørning Mølle / Christiansdal - seværdigheder

Haderslev Dalen, som også betegnes Haderslev tunneldal, strækker sig over cirka 25 kilometer fra Haderslev Fjords udmunding i Lillebælt i øst til Vojens i vest. Dalen er sandsynligvis dannet ved, at vandløb har eroderet sig dybere og dybere ned i landskabet. Siden middelalderen har man ved opstemning af åen udnyttet vandet til at drive forskellige former for mølleri ved Tørning, Christiansdal og Haderslev. Det er disse opstemninger, der har skabt søerne, Stevning Dam og Haderslev Dam. 
Ud over oplevelserne, som er forbundet med Tørning og Christiansdal, kan man i Dyrehaven på sydsiden af Haderslev Dam se flokke af dådyr og kronhjorte. En fisketur langs Stevning Dam eller en tur i kano på Haderslev Dam hører også til aktivitetsmulighederne. 
Her findes også et tæt forgrenet net af vandre- og cykelstier, blandt andet fire afmærkede vandreruter. Det er også muligt at vandre hele vejen fra Haderslev til Vojens, i alt cirka 14 kilometer.

Del denne side

Film om Tørning Mølle

Digital Guide til Tunneldalstierne

Tunneldalstierne