Cykeletape | Rødekro - Kliplev (ca. 19,3 km)

På denne etape bliver du ført tilbage i tiden til blandt andet Urnehoved Mindepark, hvor stenene beretter om nogle af de dramatiske hændelser der er foregået i området. Du vil også se Hærvejens smukkeste bro, Povls bro, og ikke mindst Danmarks ældst bevarede træbygning, klokketårnet ved Kliplev kirke.

Rødekro

Hærvejscykelruten går fra Rødekro mod syd på vestsiden af Aabenraa. Hvis du har gode cykelben er muligt at cykle en tur ind til den charmerende sønderjyske by, hvis du på turen får lyst til at opleve lidt byliv i en af de større byer langs Hærvejen. Denne afstikker er dog på ca. 12 km, og det går kun ned ad bakke den ene vej! 

Nordøst for Hjordkær, er der blevet udgravet en grav, der både blev benyttet af stenalder- og bronzealderfolket. Den rekonstrueredestenalder grav har en hjulformet stensætning. Hjulet var dengang solgudens symbol. 

Urnehoved Mindepark

Syd for Hjordkær er ca. 10 km af Hærvejen fredet. Strækningen er grusbelagt, men biltrafik er tilladt. Ved Urnehoved Mindepark er der en rasteplads på et sted, der formentlig har været landsting. Hver landsdel havde i middelalderen sit landsting, og i Sønderjylland lå det ved Urnehoved. Det var i brug indtil 1523. Der er opsat flere mindesten i lunden, der blev anlagt 1946-48. På stenene kan man læse om de dramatiske hændelser, der har fundet sted ved Urnehoved.

Povls bro

Efter at den fredede Hærvejsrute har passeret Årtoft Plantage kommer du over Bjerndrup Å på Hærvejens smukkeste bro - Povls bro. Det er en stenbro med kun én bue, bygget i 1744. Her kan du med fordel holde et hvil og forundres over byggeteknikken. Stenene er lagt i portal, og de kan på den måde holde hinanden i spænd. 

Kliplev Kirke

Kliplev var i middelalderen et vigtigt valfartssted for pilgrimme på grund af Sct. Hjælper. Det var et krucifix i Kliplev Kirke, der blev opfattet som et billede af en helgen, selv om det sandsynligvis var et kristusbillede. Det er desværre forsvundet, men Kliplev Kirke er stadig enestående, da det fritstående klokketårn er Danmarks ældste bevarede træbygning, dateret til 1300.

I Kliplev er der igen mulighed for at handle ind til næste etape af din tur.

TIL NÆSTE OG SIDSTE ETAPE: KLIPLEV - PADBORG (GRÆNSEN)

Del denne side

Detailkort Rødekro - Kliplev

Her kan du se detailkort for etapen.

Hjulgraven i Hjortkær

Hjulgraven i Hjortkær

Bolderslev og Uge Skove

Bolderslev og Uge Skove

Povls bro

Povls Bro