Bommerlund / Frøslev / Skomagerhus

Grænselandet er i virkeligheden tre vidt forskellige områder med en række fællestræk. Måske er det netop sammensatheden, der gør området interessant for Hærvejsbesøgende. Her er netop meget at sanse, opleve og indleve.

Bommerlund /Frøslev / Skomagerhus

Den sydligste del af Hærvejen er centralt placeret i Aabenraa Kommune, dels som grænseegn, og dels i høj grad som et stort rekreativt område med gode muligheder for friluftsliv og naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser. 

Området er præget af istiden med markante randmorænedannelser omkring Kruså Tunneldal og udstrakte hedesletter under Frøslev og Bommerlund Plantager. Smuk og særpræget natur findes her, fx ved højmosen i Frøslev Mose, ved indlandsklitter i Frøslev Plantage, i kystnær bøgeskov i Kollund Skov samt hele Kruså Tunneldal med Kruså Møllesø og Smedeby Grue.

Samtidig rummer området en række kulturhistoriske seværdigheder, blandt andet Frøslev Lejren, Den krumme Vej, Mindeparken i Kruså, Simondys Kirkesti, Gejlå Bro og Bommerlundstenen, der står som minde over kroen, der gav navn til den berømte Bommerlund Snaps.

Mulighederne for friluftsaktiviteter er gode med et net af stisystemer i Kruså Tunneldal, Frøslev Mose, Kiskelund Plantage samt ikke mindst Gendarmstien og Grænseruten (cykelrute), der krydser Padborg. 

Området afgrænses af den dansk/tyske grænse mod syd, Frøslev Mose mod vest, Bommelund Plantage mod nord og Kruså Tunneldal/Kollund Skov mod øst.

 

Bommerlund /Frøslev / Skomagerhus - seværdigheder

Bommerlund:

• Gejlå Bro: I kanten af Bommerlund Plantage findes broen over Gejlå, som er fra 1818. Det specielle ved Gejlåbroen er, at den er bygget af kløvede kampesten over to bueslag. Inden broen blev bygget, var der et vadested over åen, belagt med flade vadesten. Stenene kan stadig ses under broen. 
• Bommerlundstenen: Stenen blev rejst i 1960 på det sted, hvor Bommerlund Kro tidligere lå. På stenen er der et relief af en modig rytter. Sagnet fortæller, at opskriften til den navnkundige Bommerlunder Snaps blev bragt hertil af en udmattet fransk rytter, som forærede kroværten den som tak for den gode behandling, han fik på kroen. De øvrige sten i plantagen drejer sig om vejpligtsten, der stammer fra tiden 1770-1900. De står på deres oprindelige pladser i vejkanten. Tidligere påhvilede vedligeholdelsen af vejen bønderne. Vejen lå inden tilplantningen af Bommerlund Plantage på den åbne hede, og bønderne boede ofte langt væk fra den vejpart, de skulle passe. Vejpligtstenene viser, hvilken del af vejen den enkelte gård skulle vedligeholde. 

Frøslev: 

• Frøslevlejren blev bygget i 1944 som tysk politifangelejr for danske modstandsfolk. I alt passerede cirka 12.000 fanger lejren i de godt ni måneder, den eksisterede. Selv om Frøslevlejren blev bygget for at forhindre deportationer til tyske koncentrationslejre, blev cirka 1.600 Frøslevfanger alligevel sendt videre til koncentrationslejre. I dag fremtræder Frøslevlejren som den bedst bevarede tyske fangelejr i Vesteuropa og rummer en række interessante museer og udstillinger. 
• I Frøslev Plantage, delvist skjult af nåletræsbevoksningerne, ligger Frøslev Sand, som er et af Danmarks mest særegne klitlandskaber. 
• Naturlegepladsen i Frøslev Plantage er udflugtsmål for hele familien året rundt. Her er gynger, vipper og tovbane, bygget af naturens egne materialer.

Skomagerhus:

• Gendarmstien går gennem 74 kilometer smuk natur fra Padborg til Høruphav. Stien går over bakke, gennem dale, i skove, langs marker og langs Flensborg Fjord. På turen kan man til fods krydse Skomagerhus, som er verdens mindste og hyggeligste grænseovergang. Langs grænsen findes Grænsestenene, der er markeret med en sigtelinje i den enkelte stens top, der nøje rammer næste stens tilsvarende rille - som dermed fastlægger den nøjagtige landegrænse.

Del denne side

Turforslag Bommerlund / Frøslev / Skomagerhus