Endagstur Blicheregnen / Kompedal

Blicheregnen / Kompedal

Hærvejen går gennem Kompedal Plantage, som er en 2678 hektar stor hedeplantage, der rummer historier om istidslandskab, hedens opdyrkning, kongemordet på Grathe Hede, ”kartoffeltyskerne”, Steen Steensen Blichers liv og forfatterskab, Kong Knaps Dige, et særligt plante- og dyreliv - og meget mere. Her er fine oplevelses-muligheder og gode rammer for motion og friluftsliv, men på trods af beliggenheden tæt på hoved A13 har området ikke været et traditionelt udflugtsmål.

Kompedal Plantage

Kompedal Plantage ligger lige vest for den seneste istids stilstandslinie og udgør den østligste del af Karup hedeslette. 
Plantagen er statsskov og forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen Midtjylland. I plantagen ligger Grathe Hede og Kompedal Lejren, der blev oprettet som militærnægterlejr i 1933, men som i dag tjener som lejr- og naturskole. 

Blicheregnen

Plantagen ligger sydvest for Thorning, hvor Steen Steensen Blicher var præst fra 1819 til 1825, og hvorfra Blicher tog på sine lange vandreture ud i det hedelandskab, som var udgangspunktet for mange af hans berømte værker. Få mere at vide om Blicher på Blicheregnens Museum i Thorning.

Seværdigheder Blicheregnen / Kompedal Plantage

Området er præget af store flader med nåletræer, flere åbne heder og hovedvej A13, som gør området let tilgængeligt. Området har sin helt egen stemning. Her er åbent og højt til himlen, og historien kigger frem mange steder. Ikke blot historien om Steen Steensen Blicher, men også om fx ”kartoffeltyskerne”, som begyndte at sætte deres præg på egnen omkring 1759. Området byder på en række godt gemte oplevelser af høj historisk og naturmæssig kvalitet. Det gælder eksempelvis: 

Kong Knaps Dige, som formentligt blev anlagt i jernalderen, og som muligvis har fungeret som toldgrænse mellem forskellige stammeområder. Diget og vadestedet har gennem tiden haft stor betydning for færdslen på Hærvejen. I dag ses stadig dybe hulvejsspor, der vidner om trafikken gennem tiderne. 
• Det drabelige slag på Grathe Hede mellem Kong Valdemar og Kong Svend, der foregik nær Kong Knaps Dige - og som blev den endelige afslutning på fejden mellem Svend, Knud og Valdemar. 
• Historien om ”kartoffeltyskerne” og hedens opdyrkning. 
• Kompedal Lejren, der var landets første militærnægterlejr med plads til 112 mænd. 
• Alhedens Plantager, der ligger få kilometer nord for Kompedal Plantage, er nogle af landets ældste hedeplantager. Her findes over 70 gravhøje, en række velbevarede hulveje samt Jens Langknivs Hule. 

Kompedal Plantage er meget fredelig, blandt andet fordi bilkørsel ikke er tilladt. Plantagen har et rigt dyreliv, som de få besøgende kan nyde i fred og ro. Hvis vinden ikke er i øst, høres normalt ikke lyde fra menneskelige aktiviteter.

Del denne side

Film om Kompedal Plantage

Digital Guide til Blicheregnen / Kompedal

Digital Guide

Andre vandreture nær Blicheregnen / Kompedal