Den nye hærvejsrute i Nordjylland

En af Hærvejens mest imponerende granitbroer

Tag en cykelpause ved Grathe hede

Hulveje på den gamle Hærvej

Udforsk de gamle træer ved Tørning Mølle

Følg vejen ved Kong Knaps dige

Cykelskilt
Povls bro
Cyklist Grathe Hede
Hulveje
Træ ved Tørning Mølle
Ved Kong Knaps dige

Dollerup Bakker

Se den flotte film om Dollerup Bakker og Hærvejen.